Condicions generals

CONDICIONS GENERALS DE LA TARGETA CLIENT JIP Què és la Targeta Client? • La Targeta Client JIP ha estat creada per recompensar als clients que compren a les nostres botigues, proporcionar un servei més personalitzat i informar de totes les ofertes i promocions que puguin ser del seu interès. • L’objectiu bàsic és oferir-los una promoció permanent basada en l’obtenció de punts. Aquests punts seran bescanviables per xecs regal que es podran fer efectius a qualsevol de les nostres botigues. Avantatges de la Targeta Client La Targeta Client JIP permet al seu titular: • Beneficiar-se del programa de punts. Els punts s’atorgaran al titular de la targeta pel sol fet de realizar una compra a les nostres botigues, a la proporció de: 1 Euro = 3 Punts. Aquest punts s’acumularan al seu compte, que el client podrà consultar en tot moment a través de la nostra pàgina web o directament a la botiga. Per conservar aquest punts, el client haurà de realitzar almenys una compra en un termini de 12 mesos. Passat aquest temps el seu compte quedarà a zero. Quan el client acumuli la quantitat de 900 punts, rebrà al seu correu electrònic (previ avís d’un SMS al seu telèfon mòbil) un Xec Regal per valor de 6 €, que serà descomptat de l’import de la seva propera compra sols presentant-lo a qualsevol de les nostres botigues. Aquests xecs tindran una validesa de 3 mesos i no serán bescanviables per diners en efectiu. Si l’import de la compra és inferior a aquesta quantitat, JIP no retornarà la diferència. Durant el període de Rebaixes no s’acumularan punts. Els nostres clients que gaudeixin d’un descompte directe no gaudiran del programa de punts. • Ser obsequiat el dia del seu aniversari amb Xecs Aniversari per als bons clients. El funcionament d’aquest xecs serà el mateix que el dels xecs regal. • Rebre informació preferent de totes les ofertes i promocions que puguin ser del seu interès per mitjà del correu electrònic o SMS. Cóm fer-se client ? • Omplint i signant el formulari d’inscripció que trobarà a qualsevol de les nostres botigues. • A través de la pàgina web www.jip.cat . En aquest cas se li farà arribar un missatge SMS al seu mòbil indicant-li el seu número de targeta. Aquesta s’haurà de recollir a la seva botiga habitual. Condicions d’ús • La Targeta Client JIP és personal i intransferible, de caràcter gratuït i vàlida per totes les botigues JIP. No és un mitjà de pagament. • Sols les persones majors de 18 anys i residents a Espanya es podran inscriure com a titulars de la targeta. Queda exclosa la inscripció de les persones jurídiques. • La Targeta Client JIP ha de ser presentada en el moment de la compra per gaudir dels seus avantatges. JIP es reserva el dret de demanar un document d’identificació al titular de la targeta. • La participació a aquest programa es r egeix per les normes icondicions d’utilització contingudes en aquest contracte, a les quals el titular atorga el seu consentiment i dóna la seva conformitat. Aquestes condicions poden ser modificades o anul•lades a voluntat de JIP en qualsevol moment, amb o sense avís previ. • La finalització de la participació en aquest programa tindrà lloc en les següents situacions: 1) si un client incompleix les presents condicions generals. 2) a petició del client, en qualsevol moment, prèvia notificació per mitjà de correu electrònic a l’adreça clients@ jip.cat. 3) si el programa finalitza en la seva totalitat (en aquest cas, i previ avís als titulars, es podran cancel-lar tots els punts i avantatges atribuïts als mateixos). 4) La utilització per primera vegada de la Targeta implica la total acceptació de les condicions generals. D’acord amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, consenteixo que aquestes dades siguin incloses en un fitxer automatitzat del que és titular “JOSEP GUITART CASTELLVÍ (JIP)” i puguin ser utilitzades per a l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis, i declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació i oposició que podré exercitar al domicili social de “JOSEP GUITART CASTELLVÍ (JIP)”, C/Font 2 d’Els Prats de Rei (Barcelona).